Kontakt

Bogusław Czerenkiewicz
Kalnica 49, 38-608 Wetlina
tel. 600 768 440
e-mail:biesczad@bieszczady.net.pl

Numer konta bankowego: PKO BP SA 47 1020 2980 0000 2302 0082 7154