Regulamin

Regulamin Osada BiesCzad

Niniejszy regulamin ma służyć zapewnieniu Państwu spokoju oraz bezpieczeństwa w związku z tym prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie zasad w nim zawartych.

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielom co umożliwia nam niezwłoczną reakcję.
 2. W budynku obowiązuje absolutny zakaz palenia papierosów.
 3. Doba trwa od godziny 15 w dniu przyjazdu do godziny 10 w dniu wyjazdu.Dopuszczane są zmiany po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym lub osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
 4. Rezerwację potwierdza wpłata 30% zadatku na konto PKO BP SA  47 1020 2980 0000 2302 0082 7154
 5. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 5 dni od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w w/w terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.
 6. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu. Zapłata za całość pobytu jest warunkiem wydania kluczy do wynajmowanego domu.
 7. Na życzenie Klienta Wynajmujący wystawia paragon  lub fakturę .
 8. Ceny podane na stronie mają charakter informacyjny (orientacyjny) i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 9. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia opłaty nie podlegają zwrotowi.
 10. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu pobytu.
 11. Prosimy o zachowanie ciszy w godzinach 22.00 – 6.00 dnia następnego.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 14. Właściciel obiektu może przerwać dalszy pobyt i odmówić ponownego przyjęcia gościa, który naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu albo szkodę na osobie gości, pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie, lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości i funkcjonowanie obiektu.
 15. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 16. Parkowanie pojazdów tylko w miejscu do tego przeznaczonym, na bezpłatnym, niestrzeżonym parkingu, wskazanym przez właściciela. Za pojazdy parkowane na terenie ośrodka właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie ośrodka jest dozwolone.Właściciel psa zobowiązany jest dozorować psa i stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych.
 18. Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do wczasowiczów, właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego wczasowiczów.
 19. Grillowanie odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu. Zabrania się przenoszenia stacjonarnych grillów oraz grillowania na tarasach. Zabrania się używania drewna kominkowego do palenia na grillu.
 20. Palenie ogniska odbywa się tylko w wyznaczonym do tego miejscu.
 21. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci przebywających pod opieką dorosłych.
 22. Goście opuszczający domek, zobowiązani są pozostawienia go w takim stanie w jakim został on im przekazany.
 23. Właściciel zastrzega sobie prawo wejścia do domu pod nieobecność gości w razie awarii.
 24. Obiekt monitorowany ( tylko podwórko 🙂 )